CÔNG BỐ DANH SÁCH 50 NGƯỜI ĐẦU TIÊN
ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TỪ INTIMATE VIỆT NAM
STT Tên Facebook Link Profile
1 Lam Ngọc Phiêu Vân https://www.facebook.com/lam.ngoc.phieu.van
2 Trần Thu https://www.facebook.com/tranthu5991
3 Thuyết Trần https://www.facebook.com/thuyet.tran.779
4 Đỗ Tuyết https://www.facebook.com/thutuyet90
5 Natalie Hồng Phúc https://www.facebook.com/rubic.hongphuc
6 Thanh Thanh Đoàn https://www.facebook.com/candy.dau.355
7 Hàn Nguyệt https://www.facebook.com/sam.ngo.144
8 Gia Bảo Hà Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100009980504267
9 Tran Thuy https://www.facebook.com/profile.php?id=100009856570405
10 Đỗ Hạnh https://www.facebook.com/do.hanh.9843
11 Lương Thị Duyên https://www.facebook.com/do.uyenduyen.33
12 Đặng Hiếu https://www.facebook.com/dang.hieu.3386
13 Mộc Lan https://www.facebook.com/trung.manh.58511276
14 Diệu Khúc https://www.facebook.com/dieu.khuc
15 Ngô Thị Lan Hương https://www.facebook.com/huong.ngoclan.5074644
16 Nguyễn Hương Giang https://www.facebook.com/huonggiang8790
17 Tâm Duyên Hạnh https://www.facebook.com/tam.duyenhanh
18 Phan Huong https://www.facebook.com/phan.huong.92775
19 Nguyễn Mơ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013945598278
20 Nguyễn Thùy Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100013541413107
21 Hà Trâm https://www.facebook.com/haphuongtramkh17tcc
22 Nguyễn Thị Thu Huyền https://www.facebook.com/duyenaotrang89
23 An Linh https://www.facebook.com/an.linh.3
24 Thanh Huyền https://www.facebook.com/huyenhuy.minh
25 Ly Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php?id=100025660749351
26 Bình An https://www.facebook.com/profile.php?id=100009561511574
27 Bình Bùi https://www.facebook.com/binh.bui.908
28 Hồ Phương https://www.facebook.com/phuong.ho.96343
29 Trang Nvt https://www.facebook.com/tung.trang.758
30 Trần Diệp https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267108040
31 Hồng Thắm https://www.facebook.com/hongtham.nguyen.507
32 Nhi Thiêu https://www.facebook.com/mannhi.thieu.9
33 Spa Quà Lưu Niệm https://www.facebook.com/profile.php?id=100008498385565
34 Ngọc Thu https://www.facebook.com/0907.thanh.thu
35 Trần Thị Hà Hà https://www.facebook.com/profile.php?id=100027216011204
36 Hong Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100004880828909
37 Thanh Tâm https://www.facebook.com/profile.php?id=100010258052638
38 Đặng Thảo https://www.facebook.com/dang.thao.5011
39 Mo Suong Nguyen https://www.facebook.com/suongmo27688
40 Nguyễn Thông https://www.facebook.com/profile.php?id=100011111718452
41 Duc Dinh https://www.facebook.com/profile.php?id=100011106946509
42 Nguyen Hien https://www.facebook.com/hi.chan.5
43 Huynh Ngoc Hai https://www.facebook.com/hai.huynhngoc.988
44 Phạm Loan https://www.facebook.com/profile.php?id=100010443191930
45 Hải Long https://www.facebook.com/profile.php?id=100008026094259
46 Rose Dang https://www.facebook.com/rose.dang.735
47 Hiền Đào Duy https://www.facebook.com/profile.php?id=100018279576501
48 Nhu Nguyet Vu Thi https://www.facebook.com/nhunguyet.vuthi
49 Đặng Thị Lan https://www.facebook.com/profile.php?id=100006854115753
50 Trinh Lê https://www.facebook.com/trinh.le.7524